به نام خداوند بخشنده و مهربان

قرآن کریم به صورت کامل در قالب تصویر.

همراه با ترجمه لغات.


نمونه تصاویر


  


این مجموعه جهت انتشار روزانه در شبکه های اجتماعی بسیار مناسب می باشد.