به نام خداوند بخشنده مهربان

خلاصه داستان :

داستان بدین ترتیب است که بهزار طی یک ماجرایی با یک زنی تصادف میکند و او را به خانه میاورد.به تدریج حرکات عجیبی از این زن که فرشته نام دارد سر میزدند و از سوی دیگری در قالب مردی به اسم سرابی سعی در سردرگم کردن بهزاد دارد.نهایتا فرشته موجب میشود که بهزاد و همسرش رعنا تا پای طلاق بروند و حتی به بهزاد پیشنهاد ازدواج میدهد اما بعد از مدتی بهزاد با توجه به رهنمود های روحانی محل و سخنان فرزندانش متوجه میشود که فرته شیطان است و پسرش را در حالی که فرشته قصد کشتن او را دارد نجات میدهد و سپس به درگاه خدا توبه کرده و از گناهانش اظهار پشیمانی میکند…دانلود قسمت 1 با لینک مستقیم-383.04

دانلود قسمت 2 با لینک مستقیم-378.39
دانلود قسمت 3 با لینک مستقیم-367.58
دانلود قسمت 4 با لینک مستقیم-335.03
دانلود قسمت 5 با لینک مستقیم-393.55
دانلود قسمت 6 با لینک مستقیم-401.98
دانلود قسمت 7 با لینک مستقیم-353.43
دانلود قسمت 8 با لینک مستقیم-381.62
دانلود قسمت 9 با لینک مستقیم-340.58
دانلود قسمت 10 با لینک مستقیم-379.69
دانلود قسمت 11 با لینک مستقیم-307.82
دانلود قسمت 12 با لینک مستقیم-254.31
دانلود قسمت 13 با لینک مستقیم-312.58
دانلود قسمت 14 با لینک مستقیم-243.05
دانلود قسمت 15 با لینک مستقیم-304.03
دانلود قسمت 16 با لینک مستقیم-315
دانلود قسمت 17 با لینک مستقیم-300.88
دانلود قسمت 18 با لینک مستقیم-301.93
دانلود قسمت 19 با لینک مستقیم-299.45