به نام خداوند بخشنده و مهربان

هیچ کس به من نگفت...

قدری با مولای خود درد دل کنیم.

هیچ کس به من نگفت که شما همیشه و در همه حالات به یاد ما هستی.

هیچ کس به من نگفت که رمز دیدار شما پاکی و دوری از گناه است.

هیچ کس به من نگفت...

ناشر این مجموعه مهدوی باشید
دریافت مجموعه به صورت تکی


        

          


اللهم عجل الولیک الفرج